Profielbepaler

Je hebt ervoor gekozen om te gaan beleggen. Hoe de gekozen vermogensbeheer dat gaat doen, bepaal je door het maken van een persoonlijk beleggers profiel. Dat geeft aan wat voor type belegger je bent en hoeveel risico je wil nemen. Er bestaan 5 profielen namelijk; voorzichtig, defensief, neutraal, ambitieus of offensief.

Gegevens rekeninghouder(s)

Naam(Vereist)

Naam partner (optioneel)

Doelstelling

1. Wat is je beleggingsdoelstelling?(Vereist)
2. Bouw je naast je AOW-pensioen een aanvullend pensioen op?(Vereist)
3. Hoe afhankelijk ben je (later) van je pensioen?(Vereist)
4. Hoe belangrijk is het behalen van je beleggingsdoelstelling voor je?(Vereist)
5. Hoeveel tijd heb je om je beleggingsdoelstelling te bereiken?(Vereist)

Risicobereidheid

Risico en rendement zijn altijd met elkaar verbonden. Een hoger risico betekent grotere koersuitslagen en tevens een kans op een hoger rendement. Als je absoluut geen risico wil nemen dan kun je beter sparen dan beleggen.
6. Welk risico is voor je bij beleggen acceptabel?(Vereist)
7. Wat is het gemiddelde jaarrendement dat je nastreeft met je beleggingen?(Vereist)
8. Stel dat in het eerste jaar de waarde van je belegging met 7% zakt. Hoe ga je met zo'n daling om?(Vereist)

Financiële situatie

9. Heb je voldoende inkomen om in je dagelijkse levensbehoefte te voorzien?(Vereist)
10. Welk deel van je netto maandinkomen besteed je aan vaste lasten? (zoals huur, hypotheekrente en -aflossing, verzekeringspremies e.d.)(Vereist)
11. Hoe verwacht je dat je inkomsten zich in de komende vijf jaar ontwikkelen?(Vereist)
12. Hoe verwacht je dat je uitgaven zich in de komende vijf jaar ontwikkelen?(Vereist)
13. Welk deel van je vrij besteedbaar vermogen hebt je gereserveerd op je spaarrekening voor onvoorziene uitgaven?(Vereist)

Kennis en ervaring

14. Van welke van de volgende financiële instrumenten begrijp je de werking?(Vereist)
15. Heb je ervaring met transacties in de volgende financiële instrumenten?(Vereist)
16. Wat is het gemiddeld aantal transacties dat je zelf hebt verricht in de afgelopen 12 maanden in financiële instrumenten?(Vereist)
17. Wat is de gemiddelde transactie grootte van de transacties die je zelf hebt verricht in de afgelopen 12 maanden?(Vereist)