Vermogensopbouw

Geef je vermogen een Kanzz

vermogensopbouw

Bepaal je doelkapitaal

Vermogensopbouw krijg je door structureel maandelijks een bedrag op te bouwen naast je spaarrekening. Je spaarrekening is bedoelt voor uitgaven binnen 3 tot 5 jaar, je vermogen voor je dromen en wensen op langere termijn.

Hoe eerder je start met het opbouwen van vermogen, hoe sneller je je einddoel hebt bereikt. Daarnaast geld hoe eerder je start hoe lager je maandelijkse investering hoeft te zijn om het zelfde bedrag te bereiken. Met behulp van een aantal handige tools laat ik je zien hoe dit werkt.

Je gaat je wensen en doelen in beeld brengen. Dit kunnen zowel grotere als kleinere doelen zijn zoals het maken van een wereldreis, studie, (vakantie) woning of F.I.R.E.. Dat laatste staat voor Financial Independence Retire Early. F.I.R.E. betekent dat je financieel onafhankelijk wordt zodat je eerder met pensioen kunt. Het goed in beeld hebben van je wensen en doelen geeft je richting en zorgt ervoor dat je beter prioriteiten kunt stellen.

We bepalen samen hoeveel geld er nodig is om je doelen te behalen. Dit noemen we het doelkapitaal. Het doelkapitaal is het bedrag wat je op einddatum nodig hebt om jouw wensen te kunnen realiseren.

Lees verder
vermogensopbouw

Werk aan je doelen

Spaargeld heb je nodig voor voorziene en onvoorziene uitgaven. De hoogte van deze buffer is mede afhankelijk van je (gezins-) situatie. Het Nibud houdt vaak 3 tot 6 netto maandsalarissen aan als goede buffer. Dit bedrag moet “gewoon” op je spaarrekening staan en moet je direct en zonder kosten beschikbaar zijn.

Het bedrag op je spaarrekening is bedoelt om voorziene en onvoorziene uitgaven te kunnen betalen voor een periode tot 3 tot 5 jaar. Je kunt hierbij denken aan het kunnen vervangen van je wasmachine of koelkast. Hierover wil je niet moeten nadenken. Dit deel van je vermogen moet direct en zonder kosten aanwezig zijn.

Ook de komende vakantie of reparatie van je auto zijn zaken waarvoor je op je spaarrekening geld achter de hand houd. Veel mensen sparen maandelijks een “vast” bedrag maar komen ook in de verleiding om met enige regelmaat weer geld terug te boeken op hun betaalrekening. Door goed inzicht te krijgen in je in- en uitgaven voorkom je dit.

Ik help om je in- en je uitgaven goed in beeld te krijgen. Door de beleggingen een structureel onderdeel te maken van je vaste lasten zorg je ervoor dat je vermogensopbouw steady door blijft gaat en niet afhankelijk is wat je aan het einde van de maand wel of niet overhoudt. Zo werk je consequent aan je doelen.

Lees verder
vermogensopbouw

Rust en vertrouwen

Je doelen zijn duidelijk en scherp, je hebt het doelkapitaal in beeld. Je gaat de regie nemen over je leven zodat je doelen worden bereikt.

Ik help je bij het bepalen van de benodigde maandelijkse inleg. Deze is afhankelijk van het rendement. We staan stil bij hoeveel risico je bereid bent te nemen om je doelen te bereiken. Ik geef je inzicht in de balans tussen inleg en rendement.

We onderzoeken of je specifieke wensen hebt omtrent je investeringen waar we rekening mee moeten houden. Als deze zaken helder zijn maken we een keuze omtrent een vermogensbeheerder.

Je weet wat je wilt nu en in de toekomst en wat er nodig is om dat te bereiken. Er is een goede balans, wat ervoor zorgt om de gemaakte veranderingen vast te houden. Dit geeft je rust en vertrouwen ook op momenten dat het even anders loopt.

 • Passief beleggen

  Volgens de theorie van de efficiënte markt houden de koersen op elk ogenblik op een correcte manier rekening met alle informatie die op dat ogenblik openbaar is. De theorie stelt dus dat ieder aandeel een eerlijke prijs heeft. Hierdoor is het voor beleggers niet mogelijk om de markt te verslaan. Een passieve belegger gaat er dus vanuit dat alle informatie in de koersen zijn verwerkt.

  In 2008 daagde Warren Buffett de hedgefondssector (actieve beleggers) uit, die volgens hem exorbitante vergoedingen in rekening bracht die de prestaties van de fondsen niet konden rechtvaardigen. Protégé Partners LLC accepteerde het en de twee partijen plaatsten een weddenschap van een miljoen dollar. Buffett heeft de weddenschap gewonnen, schreef Ted Seides in mei in een Bloomberg-opinie. De mede-oprichter van Protégé, die in 2015 uit het fonds stapte, gaf zijn nederlaag toe voorafgaand aan de geplande afronding van de wedstrijd op 31 december 2017 en schreef: “Het spel is in alle opzichten voorbij. Ik heb verloren.”

  Een passieve belegger volgt in grote mate de index.

  De uiteindelijk succesvolle bewering van Buffett was dat, inclusief vergoedingen, kosten en uitgaven, een S&P 500 – indexfonds over een periode van 10 jaar beter zou presteren dan een zorgvuldig uitgekozen portefeuille van hedgefondsen. De weddenschap zet twee basisbeleggingsfilosofieën tegenover elkaar: passief en actief beleggen .

   

 • Actief beleggen

  Bij actief beleggen is het de bedoeling om het beter te doen dan de benchmark, vaak wordt hiervoor een index als maatstaf gebruikt zoals bijvoorbeeld de AEX of de MSCI world index. De prestaties van de vermogensbeheerder worden hieraan afgemeten. De fondsbeheerder probeert de markten te verslaan door gebruik te maken van korte termijn prijsschommelingen. Dit vereist gedegen kennis en analyse van de markt.

  Vaak gaat het actief beleggen gepaard met veel transacties en daarmee veel kosten. Om de markt dagelijks scherp in de gaten te houden en hierop direct actief in te spelen vereist veel.

 • Duurzaam beleggen

  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Consumenten en bedrijven kiezen steeds vaker voor verantwoorde producten en diensten. Vrijwel niemand wil bewust investeren in bedrijven die mensenrechten schenden en milieu bewust schaden of zich schuldig maken aan bijvoorbeeld kinderarbeid.

  • Grijs beleggen houdt geen rekening met specifieke duurzaamheidskenmerken. Het behalen van financieel rendement staat voorop.
  • Verantwoord beleggen sluit de meest controversiële activiteiten uit. Ook hier staat financieel rendement voorop
  • Duurzaam beleggen houdt niet alleen rekening met het behalen van financieel rendement, maar ook met wat een bedrijf betekent voor mens, milieu en maatschappij. Financiële factoren en duurzame factoren hebben een gelijk gewicht.
  • Impactbeleggen gaat een stap verder dan duurzaam beleggen. Bij duurzaam beleggen wordt rekening gehouden met de gevolgen van de activiteiten op mens, milieu en maatschappij. Bij impactbeleggen moet daarnaast ook een meetbaar positief effect voortvloeien uit de investering. Denk hierbij aan beleggen in een microkredietfonds dat kleine ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteunt bij het starten of uitbreiden van een bedrijf. Een ander voorbeeld is beleggen in duurzame (dus hernieuwbare) energie. Dan wordt onder meer vooraf vastgelegd met welk percentage de CO2-uitstoot moet afnemen. Impactbeleggen draagt bijvoorbeeld bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties voor 2030.

   

Heb je een vraag, of wil je graag wat extra informatie?